HSE hamayesh 9702

 

دوره آموزشی نشان NEBOSH برای ایمنی بهداشت در محیط کار برای اولین بار در ایران توسط شرکت HSE آریا با همکاری شرکت بین المللی RRC به همراه آزمون در تهران (کانون اسلامی انصار، سرای زکریای رازی) در تاریخ 5 الی 7 اردیبهشت 1397 (April 25-27), 2018 برگزار خواهد شد