آمادگی جسمانی به زبان ساده
ابوالفضل گودرزی ، رویا رجبی نژاد
1387 آ 738 گ 7/ 613
189255
بامداد کتاب
1387

تنی سالم، روح و روان آسوده، لذت بردن از زندگی در کنار دیگران و داشتن اندامی مناسب برای هر کسی خوشایند و برای برخی یک آرزو است. امروزه بخشی از مکالمات روزمره ما درباره شکل های مختلف آمادگی جسمانی است. برنامه های مختلف فعالیت جسمانی باید بخشی از برنامه زندگی روزمره قرار گیرد. این کتاب برای اهداف عمومی نوشته شده است و نیازهای متعددی را در نظر دارد. مطالعه این کتاب برای تمامی افراد علاقه مند به دانش فعالیت جسمانی، تمرین و همه کسانی که به سلامتی خود اهمیت می دهند، پیشنهاد می شود.