آمادگی جسمانی کاربردی
پاول کالینز
محمد عسکری، مجتبی هادی پور، فاطمه هیئت
1389 آ 261 ك 7/ 613
141057
ورزش
1389

آمادگی جسمانی کاربردی در بردارنده یک روش پیش رونده برای آمادگی جسمانی است که در این روش قدرت، مهارت و حرکتی بیشتر از سطح قدرت، مهارت و حرکت فعلی خود کسب می کنید. این روش با فراهم نمودن یک خط مشی ثابت و استوار به شما فرصتی می دهد که در یک تمرین مهارت کافی را به دست آورید و سپس به سراغ تمرین بعدی بروید. آخرین روش ها و متدهای پیشرفته تمرینات آمادگی جسمانی که نقش مهم در تناسب اندام دارند در این کتاب آمده است. همچنین به بیان روش هایی پرداخته شده که می تواند به شما به عنوان علاقه مند به تناسب اندام کمک کند تا به وضعیت جسمانی مطلوب بهتری برسید و یا در حفظ شرایط مطلوب بدنی خود کوشا باشید.