چگونه با تغذیه سالم بمانیم
دریایی ، محمد
چ518د2/613
190967
حاذق
1386

تا اواسط قرن بیستم پزشکان جهان برخلاف حکمای پزشکی دوران کهن، عقیده ای به تاثیر قاطع رژیم های متعادل و مناسب غذایی در پیشگیری و درمان بیماری ها نداشتند. نویسنده این کتاب مانند گروه بزرگی از محققان پزشکی امروزی به طور روزافزون به این باور روی آورده اند که نظر پزشکان کهن جهان در مورد تاثیر غذا و رژیم غذایی مناسب و متعادل، صحیح و کلید درمان تعداد زیادی از اختلالات و بیماری هاست.