اعتماد به نفس سریع قدرت انجام هر کاری که می‌خواهید!
پل مکنا
کیوان سپانلو، لادن گنجی
1388 الف 742 م 1/158
126977
سیمای دانش، آذر
1388

نویسنده کتاب معتقد است که اعتماد به نفس آنی فقط یک کتاب نیست، بلکه سیستمی است که برای تغییر ذهن هر شخصی در تمام حالات زندگی طراحی شده است. با اجرای تمرین‌ها و رعایت دستورالعمل‌ها و پیشنهادهای نویسنده در طول کتاب «اعتماد به نفس فوری» توانایی شما به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. هر فردی متوجه خواهد شد که از زندگی بیش از گذشته لذت می‌برد و مشکلاتی که قبلاً به نظرش عظیم می‌آمد، اکنون با توجه به اعتماد به نفس جدید مسایلی ناچیزند.