رهایی از خیانت های زناشویی
هارلی، ویلارد. اف.
1386 ر 214 ه 736/ 306
190318
نسل نواندیش
1386

بی وفایی یکی از دردناک ترین تجربیات انسان است. بی وفایی اغلب دامنه ای وسیع از افراد را در بر می گیرد و به آنها آسیب می رساند. فرزندان، اعضای خانواده، همسر و حتی خود شخص بی وفا و محبوبش نیز در این میان آسیب می بینند. این کتاب به شما در شناخت تمام جوانب خیانت کمک می کند؛ از جمله: دلایل رخ دادن بی وفایی و دلایل اتمام آن، چگونگی اتمام بی وفایی، چگونگی بازسازی مجدد زندگی مشترک، چگونگی کنترل آزردگی و بازسازی اعتماد.