نجات رابطه
مک گرا، فیلیپ
1387 ن 739 م 7/ 306
107921
ذهن آویز
1387

انسان ها به خاطر تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، حتما با مشکلاتی مواجه خواهند شد. اما آن چه مهم است مدیریت این روابط است. زیرا هیچ مشکلی در زندگی مشترک یک شبه به تهدید تبدیل نمی شود و گذشت زمان سبب می شود تا شکاف اختلاف میان زوجین به تدریج بیشتر شود. این کتاب هفت روش برای نجات رابطه را معرفی می کند: 1- اشکالات موجود در رابطه خود را شناسایی کنید 2- مسئولیت پذیر باشید 3- کج اندیشی را کنار بگذارید. 4- واقعیتها را در نظر بگیرید. 5- فرمول موفقیت در رابطه زناشویی را بیاموزید. 6- به نقش مهم گفتگو و مذاکره توجه داشته باشید. 7- زندگی کردن با عشق و هماهنگی را بیاموزید.