حداکثر موفقیت
برایان تریسی
کلارا مهرانیان، زهره حسن درویش
1392 ح 553ت 1/158
195028
الماس دانش
1392

هر اتفاقی که برای شما می‌افتد، هر کسی که می‌شوید یا هر کاری که انجام می‌دهید، با روشی که فکر می‌کنید و نیز با روشی که از ذهن‌تان استفاده می‌کنید تعیین می‌شود. همان‌طور که ذهن‌تان را تغییر می‌دهید زندگی‌تان را نیز عوض می‌کنید. کتاب در دوازده فصل نوشته شده است: زندگی خود را به شاهکار تبدیل کنید، هفت قانون مهارت فکری، شاه برنامه، ذهن برتر، نیروی برتر، تصمیم برتر، هدف برتر، تسلط بر روابط انسانی، تسلط بر روابط شخصی، مهارت در هنر عملکرد والدین و مهارت نیروی عشق از عناوین سرفصل‌های این کتاب است.