هفت راز زنان موفق
دانا ال . و لین ام . بروکس
غلامرضا صالحی معوا
ه 493 ب 1082/650
35670
خدمات فرهنگی رسا
1381

بیشتر کتاب‌هایی که درباره موفقیت نوشته شده، حاوی داستان‌هایی است در مورد افراد استثنایی که کارهای خارق‌العاده انجام داده‌اند. اگر زندگینامه افراد مشهور (چه مرد، چه زن) را بخوانید به ویژگی‌های مشابه‌ای برمی‌خورید مثل: سخت‌کوشی، بلندپروازی، غلبه بر ناملایمات و اعتقاد به شکست‌ناپذیری در رسیدن به هدف. با آنکه به آسانی چنین افراد موفقی را تحسین نموده، مهارت‌های آنان را تحسین می‌نماییم، اما گاهی نمی‌توانیم خود را با آنان مقایسه کنیم. گویی که آن‌ها در جوهره‌ی ذات خود، چیزی بیشتر از ما دارند. کتاب حاضر با کتاب‌هایی که درباره موفقیت و افراد موفق نگاشته شده است، تفاوت دارد. این کتاب در مورد افراد متوسط که می‌توانند در زمینه‌های گوناگون به موفقیت بسیاری نایل شوند، در دو بخش نوشته شده است.